Warsztaty dla nauczycieli pracujących z dziećmi z ADHD

Warsztaty dla nauczycieli pracujących z dziećmi z ADHD

Na warsztat zapraszam nauczycieli i pedagogów którzy na co dzień pracują z dziećmi z ADHD.

W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznają się z modelem diagnozowania przyczyn i następstw konkretnych niepożądanych zachowań dzieci z ADHD w oparciu o behawioralną analizę zachowania.

  • Ćwiczona będzie praktyczna umiejętność odróżniania niepożądanych zachowań od objawów ADHD.
  • Zdefiniujemy indywidualne obszary pracy z dzieckiem z ADHD.
  • Nauczymy tworzenia indywidualnego planu pracy z dzieckiem z ADHD.
  • Poznamy metody i techniki behawioralne oraz dopasujemy je do indywidualnych potrzeb dziecka.
  • Poznamy własne zasoby i zmotywujemy do dalszych działań w kierunku zmiany.
  • Poszukamy własnych rozwiązań poprzez prace na wyjątkach.
  • Nauczymy prowadzenia mediacji w sytuacjach konfliktowych.

Zajęcia prowadzi: Anna Stefaniak-psycholog, psychoterapeuta

Adresaci: nauczycieli i pedagodzy którzy na co dzień pracują z dziećmi z ADHD

Zgłoszenia: annakatarzyna-s@wp.pl

Więcej informacji można uzyskać u prowadzącej warsztat, pod numerem: 660 828 960

* Realizacja warsztatu uzależniona jest od zgłoszenia się na niego co najmniej 5 osób.

W przypadku zgłoszenia się na warsztat mniejszej niż wymagana ilości osób organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć 2 dni przed ich terminem.