O mnie

Jestem psychologiem, certyfikowaną psychoterapeutką Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – certyfikat nr 920. Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyłam 4,5 letnie specjalistyczne szkolenie z zakresu psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim które posiada rekomendacje Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (SNPPTP) i Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (SPPTP). Odbyłam staż w akredytowanych ośrodkach stażowych w:

 • Zakładzie Terapii Rodzin i Psychosomatyki Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości w Poradni Psychologiczno – Psychiatrycznej EGO w Łodzi
 • Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi

Ponadto odbyłam roczne szkolenie podyplomowe ,,Psychoterapia osób z diagnozą schizofrenii” w ośrodku psychoterapii i psychiatrii PSYCHE PLUS w Warszawie. Ukończyłam Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Niebieska Linia w Warszawie oraz certyfikowany kurs MBSR (redukcji stresu opartej na uważności) w Polskim Towarzystwie Mindfulness. Uczestniczyłam w warsztatach doszkalających Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie, w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej w Warszawie, w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie.

Zrealizowałam program Całościowego Szkolenia z Terapii Ericksonowskiej- CURRICULUM w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi.
Posiadam rekomendacje Polskiego Instytutu Ericksonowskiego.

Do tej pory odbyłam szkolenia m. in. z zakresu:

 • „Diagnozy w psychoterapii”.
 • ,,Leczenie pękniętego serca”- psychoterapia traumy.
 • ,,Arteterapii”- podyplomowy dwusemestralny kurs atestowany przez PTP.
 • „Terapii rodzin”- roczny kurs psychoterapii rodzin
 • ,,Negocjacje z ciałem” – kontrola, spożytkowanie bólu i innych objawów z ciała
 • „O miłości do jedzenia prawie wszystko” – psychoterapia osób z zaburzeniami odżywiania.
 • ,,Mądrość Sindbada” – metafora i bajka w pracy z dorosłymi
 • ,,Jak przetrwać niemożliwe” – terapia uzależnień
 • ,,Kiedy kłębią się chmury” – ericksonowski model pracy z pacjentem o zaburzonej osobowości
 • „Wszyscy bogowie i boginie w nas mają prawo głosu” – praca z częściami osobowości.
 • „Kiedy życie boli, kiedy życie cieszy” – psychoterapia depresji.
 • „Piękny umysł i jego cień” – psychoterapia osób chorujących na schizofrenię
 • „Wulkan energii” – terapia dzieci nadpobudliwych psychoruchowo.
 • „Listy ze świata nocy”- praca ze snem w psychoterapii.
 • „Po sztormie nastaje cisza” – trauma a proces odzyskiwania wewnętrznej integracji.
 • „O spotkaniu, które się narodzi” – praca terapeutyczna z osobami, które przygotowują się do ciąży, roli matki oraz leczą niepłodność.
 • „Jeden mały krok” – terapia ofiar i sprawców przemocy.
 • „Nie chcę tak żyć!”- praca z rodziną, w której wystąpiła próba samobójcza.
 • „Spotkanie, zasoby, proces” – cykl umożliwiający kształcenie praktycznych umiejętności pomocy psychologicznej.
 • „Podróż na Squaw Peak” – roczny kurs psychoterapii małżeństw i par.
 • „Przebudzenie” – psychoterapia indywidualna osób zgłaszających niepowodzenia w związkach.
 • „Genogram Klasyczny”.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam współpracując z: Akademickim Centrum Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego przy SWPS w Warszawie, MOPS w Łodzi, II Miejskim Szpitalem im Rydygiera w Łodzi oraz organizacjami pozarządowymi min: Fundacją Po Moc i Fundacją CPK w Łodzi oraz Fundacją Pomocy Społecznej „Chodźmy razem” w Skierniewicach. Ważną częścią mojej pracy zawodowej było szkolenie studentów Uniwersytetu Medycznego w zakresie kontaktu i relacji z pacjentem doświadczającym przemocy. Aktualnie pracuje w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego ,,Synapsis” (dawniej Poradnia Zdrowia Psychicznego ,,Synapsis”), Zespole Leczenia Środowiskowego ,,Synapsis” oraz w Klubie Lokalnej Integracji LONIA – ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi. ,,Superwizja jest spotkaniem psychoterapeuty z osobą posiadającą certyfikat superwizora psychoterapii i polega na konsultowaniu swojej pracy w kwestiach związanych z prowadzeniem terapii”. Stała superwizja, której się poddaję gwarantuje wysoką jakość świadczonych przeze mnie usług psychoterapeutycznych.

Jestem członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – SNPPTP, Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – SPŚiRPTP oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – PST-TSR.

Wierzę, że każdy człowiek posiada w sobie potrzebne zasoby i umiejętności do rozwiązania problemów, jeżeli ich nie wykorzystuje oznacza jedynie że nie odnajduje do nich drogi. Psychoterapia dla mnie to towarzyszenie w poszukiwaniu własnej drogi do siebie, swoich zasobów i wykorzystania ich do stworzenia najlepszej dla siebie relacji ze sobą i innymi.