O mnie

Jestem psychologiem, certyfikowaną psychoterapeutką Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – certyfikat nr 920. Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyłam 4,5 letni Podyplomowy Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Oba całościowe szkolenia były organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski. Odbyłam staż w akredytowanych ośrodkach stażowych w:

 • Zakładzie Terapii Rodzin i Psychosomatyki Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości w Poradni Psychologiczno – Psychiatrycznej EGO w Łodzi
 • Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi

Ponadto odbyłam roczne szkolenie podyplomowe ,,Psychoterapia osób z diagnozą schizofrenii” w ośrodku psychoterapii i psychiatrii PSYCHE PLUS w Warszawie. Ukończyłam Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Niebieska Linia w Warszawie oraz certyfikowany kurs MBSR (redukcji stresu opartej na uważności) w Polskim Towarzystwie Mindfulness. Uczestniczyłam w warsztatach doszkalających Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie, w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej w Warszawie, w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie.

Zrealizowałam program Całościowego Szkolenia z Terapii Ericksonowskiej- CURRICULUM w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi.
Posiadam rekomendacje Polskiego Instytutu Ericksonowskiego.

Do tej pory odbyłam szkolenia m. in. z zakresu:

 • „Diagnozy w psychoterapii”.
 • ,,Leczenie pękniętego serca”- psychoterapia traumy.
 • ,,Arteterapii”- podyplomowy dwusemestralny kurs atestowany przez PTP.
 • „Terapii rodzin”- roczny kurs psychoterapii rodzin
 • ,,Negocjacje z ciałem” – kontrola, spożytkowanie bólu i innych objawów z ciała
 • „O miłości do jedzenia prawie wszystko” – psychoterapia osób z zaburzeniami odżywiania.
 • ,,Mądrość Sindbada” – metafora i bajka w pracy z dorosłymi
 • ,,Jak przetrwać niemożliwe” – terapia uzależnień
 • ,,Kiedy kłębią się chmury” – ericksonowski model pracy z pacjentem o zaburzonej osobowości
 • „Wszyscy bogowie i boginie w nas mają prawo głosu” – praca z częściami osobowości.
 • „Kiedy życie boli, kiedy życie cieszy” – psychoterapia depresji.
 • „Piękny umysł i jego cień” – psychoterapia osób chorujących na schizofrenię
 • „Wulkan energii” – terapia dzieci nadpobudliwych psychoruchowo.
 • „Listy ze świata nocy”- praca ze snem w psychoterapii.
 • „Po sztormie nastaje cisza” – trauma a proces odzyskiwania wewnętrznej integracji.
 • „O spotkaniu, które się narodzi” – praca terapeutyczna z osobami, które przygotowują się do ciąży, roli matki oraz leczą niepłodność.
 • „Jeden mały krok” – terapia ofiar i sprawców przemocy.
 • „Nie chcę tak żyć!”- praca z rodziną, w której wystąpiła próba samobójcza.
 • „Spotkanie, zasoby, proces” – cykl umożliwiający kształcenie praktycznych umiejętności pomocy psychologicznej.
 • „Podróż na Squaw Peak” – roczny kurs psychoterapii małżeństw i par.
 • „Przebudzenie” – psychoterapia indywidualna osób zgłaszających niepowodzenia w związkach.
 • „Genogram Klasyczny”.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam współpracując z: Akademickim Centrum Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego przy SWPS w Warszawie, MOPS w Łodzi, II Miejskim Szpitalem im Rydygiera w Łodzi oraz organizacjami pozarządowymi min: Fundacją Po Moc i Fundacją CPK w Łodzi oraz Fundacją Pomocy Społecznej „Chodźmy razem” w Skierniewicach. Ważną częścią mojej pracy zawodowej było szkolenie studentów Uniwersytetu Medycznego w zakresie kontaktu i relacji z pacjentem doświadczającym przemocy. Aktualnie pracuje w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego ,,Synapsis” (dawniej Poradnia Zdrowia Psychicznego ,,Synapsis”), Zespole Leczenia Środowiskowego ,,Synapsis” oraz w Klubie Lokalnej Integracji LONIA – ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi. ,,Superwizja jest spotkaniem psychoterapeuty z osobą posiadającą certyfikat superwizora psychoterapii i polega na konsultowaniu swojej pracy w kwestiach związanych z prowadzeniem terapii”. Stała superwizja, której się poddaję gwarantuje wysoką jakość świadczonych przeze mnie usług psychoterapeutycznych.

Jestem członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – SNPPTP, Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – SPŚiRPTP oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – PST-TSR.

Wierzę, że każdy człowiek posiada w sobie potrzebne zasoby i umiejętności do rozwiązania problemów, jeżeli ich nie wykorzystuje oznacza jedynie że nie odnajduje do nich drogi. Psychoterapia dla mnie to towarzyszenie w poszukiwaniu własnej drogi do siebie, swoich zasobów i wykorzystania ich do stworzenia najlepszej dla siebie relacji ze sobą i innymi.