Budowanie relacji

Budowanie relacji, czyli jak stworzyć udany związek.

 

Stworzenie szczęśliwego związku jest jedną z głównych potrzeb człowieka. Każdy z nas stara się, aby jego relacje z drugą osobą były udane i pełne radości. Jakie są zasady tworzenia szczęśliwych związków? Czy istnieje jeden wzór na szczęście we dwoje? Jak można budować zdrowy i owocny związek? Nas dwoje to szansa i jednocześnie wyzwanie oraz okazja do samorozwoju. Niestety nie ma uniwersalnej reguły i złotej zasady zbudowania szczęśliwego związku. Budowanie relacji to proces, który wymaga wiary i odpowiedzialności za siebie i za drugiego człowieka. Jest nas dwoje i tylko od nas zależy, czy się nam uda. W psychologii istnieją przynajmniej trzy sztandarowe koncepcje dojrzałej miłości. Według Ericha Fromma, dojrzała miłość zależy od stopnia poznania partnera, troski i zdolności zaspokojenia jego potrzeb, odpowiedzialności za siebie i związek oraz szacunku dla drugiego człowieka, jego inności i autonomii. Bogdan Wojciszke zwraca z kolei uwagę na dynamikę zmian związku małżeńskiego, w trakcie trwania którego ulega modyfikacji natężenie trzech wymiarów :

·         namiętności,

·         intymności

·         zaangażowania w relację.

Natomiast Mieczysław Plopa, autor Kwestionariusza Dobranego Małżeństwa KDM-2, wyodrębnia 4 wymiary związku małżeńskiego:

intymność – bliskość fizyczna i emocjonalna;
samorealizację – przekonanie o wartości relacji, która służy zaspokojeniu własnych pragnień i aspiracji;
podobieństwo – syntonia cech charakteru, poglądów, systemu wartości, zainteresowań;
rozczarowanie – niezadowolenie ze związku małżeńskiego, rozbieżność między oczekiwaniami i efektami bycia razem.
Dla poczucia satysfakcji z małżeństwa ważne są trzy pierwsze wymiary (intymność, samorealizacja, podobieństwo), natomiast czwarty wymiar którym jest rozczarowanie należy minimalizować. Dlaczego trzeba dbać o relacje? Wytłumaczyć możemy to za pomocą zjawiska zwanego habituacją która polega na przyzwyczajeniu się do otoczenia i sytuacji w której się znajdujemy. Zjawisko to uzasadnia wkradanie się w relacje monotonii. Namiętność stopniowo gaśnie, jeżeli jej nie zastąpimy wzajemną przyjaźnią, pojawią się kłótnie,  rozczarowanie i wzajemny brak czasu. Partnerom przestaje się „chcieć walczyć o siebie” i decydują się na łatwiejsze rozwiązanie jakim jest rozwód. Jak uniknąć rozstania i jak dawać dowody, że partner jest dla nas ważny?

·         Na początek należy zmienić sposób myślenia! Wszystko zaczyna się w głowie. Jeżeli wchodzimy w relację z przeświadczeniem, że jakby coś się nie układało, to zawsze można odejść, uprawdopodabniamy wizję rozstania. Kiedy człowiekowi naprawdę na czymś zależy, znajduje w sobie wewnętrzną siłę i motywację, by walczyć z przeciwnościami, o relacje.

·         Mów i słuchaj. Otwartość na drugiego człowieka i dobra komunikacja to warunek konieczny do zbudowania stabilnej i szczęśliwej relacji. Zamiast, krzyczeć na siebie, używać aluzji, haseł, wyzwisk, mówcie spokojnie, nie musicie się ze sobą zgadzać macie się rozumieć. Dodatkowo w relacji mamy tendencje do  generalizacji, stosujemy słowa typu: „Bo ty zawsze…”, „Bo ty nigdy…”. Kobiety natomiast wymagają, by partner domyślił się ich potrzeb, nie werbalizując swoich oczekiwań wprost.

·         Stawiaj granice i wymagaj od siebie i partnera. Bądź sobą w relacji, to znaczy nie rezygnuj z siebie, rozwijaj się, wyznaczaj sobie cele i osiągaj je, mów o swoich potrzebach, oczekiwaniach, nie zgadzaj się na to co cię krzywdzi. Opiekowanie się ukochaną osobą, troska o nią, wspieranie jej, to również elementy dobrej relacji w której zachowana jest równowaga pomiędzy wzajemnym otrzymywaniem i dawaniem. Należ pamiętać że zdrowy i stabilny związek to taki, kiedy można żyć bez partnera. Emocjonalne uzależnienie od małżonka i bezustanne uwieszanie się na jego ramieniu nie świadczy o miłości. Przyczynia się jedynie do poczucia braku autonomii i ograniczenia swobody, co może spowodować, że małżonek zechce uwolnić się z ciasnych więzów krępującego go związku.

·         Organizacja wspólnego życia. Wspólne przedsięwzięcia i realizacja wspólnych marzeń mocno do siebie zbliża. Jednak pogodzenie wzajemnych potrzeb, wspólny świat zainteresowań, przyjaciół, rodziny i intymna przestrzeń, to nie wszystko. Są jeszcze kwestie związane z codzienności tzw. obowiązki. Podział zadań w domu to gwarancja dobrej ale i efektywnej współpracy. Będąc w relacji jesteśmy jak drużyna, która gra do jednej bramki.

·         Pamiętajmy o sobie nawzajem. Prezenty bez okazji, drobny upominek, kwiaty albo chociażby czuły SMS stanowią alternatywę dla monotonii w związku.

Jak stworzyć szczęśliwy związek ? Nie ma złotej recepty. Ile małżeństw, tyle strategii działania. Nie wystarczy jedynie chcieć być szczęśliwym, ale trzeba na to szczęście systematycznie pracować. Nie jest to łatwe, gdyby było, zawód psychoterapeuty nie byłby potrzebny, a książki o budowaniu dobrych relacji nikogo by nie interesowały. To, co ważne w związku to wspólna przestrzeń, to jest to, co łączy związek. To, co twoje, to twoja samoakceptacja, samoświadomość. Przestrzeń drugiej osoby, to jej potrzeby, dążenia. Jeżeli chcemy budować wspólną przestrzeń, najpierw poznajmy siebie, a potem poznajmy, to co chce wnieść ukochana osoba. Poznajmy swoje wzajemne potrzeby, zrozumiejmy kim jesteśmy, czego pragniemy i obawiamy się wzajemnie, co nas boli, a co motywuje i uszczęśliwia. Gdy pamięta się o tych wspólnych i indywidualnych potrzebach w naturalny sposób wzmacnia się więzi w związku. Pamiętajmy że Tylko my sami możemy zmienić swoje nastroje aby łatwiej było żyć Nam we dwoje.

Bibliografia

Carlson J., Dinkmeyer D., Szczęśliwe małżeństwo. Wszystko, co powinniście wiedzieć o szczerości, otwartości i zaangażowaniu w związek, GWP, Gdańsk 2008.
Plopa M., Więzi w małżeństwie i rodzinie, Impuls, Kraków 2005.
Rostowska T., (red.), Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań, Difin, Warszawa 2009.