Cennik

 • Konsultacja psychologiczna – 160 zł (50 minut)
 • Psychoterapia indywidualna - 160 zł (50 minut)
 • Psychoterapia małżeńska/ pary – 160 zł (50 minut)
 • Psychoterapia rodzinna - 160 zł (3 osoby), (50 minut)
 • Psychoterapia grupowa w PIE (Grupa składa się z 10 spotkań) – 420 zł  (jedno spotkanie 8h)
 • Psychoterapia grupowa dla psychoterapeutów w PIE Poznań  (Grupa składa się z 16 spotkań) – 540 zł (jedno spotkanie 10h)
 • Warsztaty rozwoju osobistego ,,Jeden mały krok”:
  jedno spotkanie – 160 zł (1,5 godziny)
 • Warsztat redukcji stresu-,,Podróż w głąb siebie”
  Jedno spotkanie – 200 zł (4 godziny)
 • Warsztat ,,Komunikacja bez przemocy”
  Jedno spotkanie – 200 zł (4 godzin)
 • Warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD – jedno spotkanie – 160 zł (1,5 godziny)
  cykl czterech spotkań – 640 zł
 • Diagnoza dziecka z ADHD – 640 zł (4 spotkania po 60 minut)
  – wywiad psychologa z rodzicami,
  – rozmowa z dzieckiem,
  – obserwacja dziecka w warunkach naturalnych (szkoła lub dom),
  – wywiad psychologa z wychowawcą w szkole.