Cennik

 • Konsultacja psychologiczna – 110 zł (50 minut)
 • Psychoterapia indywidualna - 110 zł (50 minut)
 • Psychoterapia małżeńska/ pary – 110 zł (50 minut)
 • Psychoterapia rodzinna (3 osoby) - 110 zł (50 minut)
 • Warsztaty rozwoju osobistego ,,Jeden mały krok”:
  jedno spotkanie – 80 zł (1,5 godziny)
  cykl sześciu spotkań – 400 zł
 • Warsztat redukcji stresu-,,Podróż w głąb siebie”
  Jedno spotkanie – 110 zł (4 godziny)
 • Warsztat ,,Komunikacja bez przemocy”
  Jedno spotkanie – 110 zł (4 godzin)
 • Warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD – jedno spotkanie – 80 zł (1,5 godziny)
  cykl czterech spotkań – 240 zł
 • Warsztaty dla nauczycieli pracujących z dziećmi z ADHD – istnieje możliwość negocjacji ceny w zależności od wielkości grupy
 • Diagnoza dziecka z ADHD – 440 zł (4 spotkania po 60 minut)
  – wywiad psychologa z rodzicami,
  – rozmowa z dzieckiem,
  – obserwacja dziecka w warunkach naturalnych (szkoła lub dom),
  – wywiad psychologa z wychowawcą w szkole.