Przekonania

Dlaczego osoby doznające przemocy pozostają w krzywdzącym związku?

• Odczuwają lęk przed zemstą ze strony sprawcy.
• Odczuwają wstyd i upokorzenie.
• Są zależne finansowo.
• Ze względu na uwarunkowania kulturowo – religijne.
• Obwiniają siebie za przemoc.

 

Przekonanie

Fakty

Nie ujawnia się tajemnic rodzinnych.

Przemoc nie skończy się sama.
Pierwszym krokiem do jej przerwania
jest przełamanie izolacji i milczenia.

Nikt nie powinien wtrącać się w prywatne sprawy rodziny.

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem.
Każdy ma prawo zapobiec przestępstwu.

Jeśli ofiara jest bita, to znaczy, że na to zasługuje.

Nikt nie ma prawa bić i poniżać kogokolwiek
bez względu na to co zrobił.

Przemoc jest wtedy
gdy są widoczne ślady pobicia.

Nie trzeba mieć siniaków i złamanych kości,
aby być ofiarą przemocy domowej.
Poniżanie i obelgi bolą tak samo jak bicie.

Nie można zmienić swego przeznaczenia.

Nawet po wielu latach
ofiara może przerwać przemoc.
Nigdy nie jest za późno, aby powiedzieć NIE!

Przemoc w rodzinie to problem marginesu społecznego.

Przemoc domowa zdarza się
we wszystkich grupach społecznych
niezależnie od poziomu wykształcenia
i sytuacji ekonomicznej.

 

Źródło: Badura- Madej, W.,  Dobrzyńska- Masterhazy, A. (2000), Przemoc w rodzinie. Interwencja kryzysowa i psychoterapia. WUJ, Kraków.