Grupa psychoterapeutyczna

Grupa psychoterapeutyczna

Prowadzące:  Anna Stefaniak, Anna Adamiak Tazbir

Forma:  Terapia będzie odbywała  się w siedzibie Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Łodzi, ul. Wioślarska 27 (w wypadku ponownych, czasowych zaostrzeń związanych z epidemią, pojedyncze spotkania wyjątkowo mogą odbyć się w trybie online).

Czas trwania: rozpoczęcie grupy psychoterapeutycznej wrzesień 2022 r. Pierwszy cykl spotkań grupowych obejmuje 10 sesji (do czerwca 2023), raz w miesiącu w godz. 9.00-17.00 w niedzielę. Po tej fazie można będzie zakończyć terapię grupową, lub przedłużyć udział w grupie na kolejny cykl od września 2023 do czerwca 2024.

Koszt jednego spotkania:  420 zł.

Terminy spotkań:

 • 2022 /  18.09.2022; 23.10.2022; 27.11.2022; 11.12.2022;
 • 2023 /  22.01.2023; 19.02.2023; 19.03.2023; 23.04.2023; 21.05.2023; 25.06.2023

Psychoterapia grupowa jest narzędziem terapeutycznym, umożliwia uruchomienie procesów, które nie są możliwe do zrealizowania w kontakcie  jeden  na jeden. Doświadczenie takiej pracy jest tym bardziej bezcenne, że umożliwia, obserwowanie jak inni uczestnicy grupy radzą sobie z problemami oraz jak zmienia się ich życie dzięki wykorzystaniu nowych umiejętności. Praca w grupie, dzięki atmosferze akceptacji i nie oceniania, daje możliwość ujawnienia swojego prawdziwego „ja”. Akceptacja  i zrozumienia ze strony innych uczestników grupy pomaga przełamać w życiu opory wobec innych ludzi  i  decyduje o późniejszych zmianach w życiu.

Grupa przeznaczona jest dla osób zmagających się z zaburzeniami emocjonalnymi i adaptacyjnymi, z trudnościami w relacjach społecznych, rodzinnych i partnerskich, z problemami związanymi ze zdrowiem, żałobą i stratą.

Podjęcie psychoterapii grupowej ukierunkowana jest na przetwarzanie skutków psychicznych doświadczonego urazu:

 • stanów przygnębienia i depresji,
 • lęków,
 • impulsywności, irytacji i gniewu,
 • zaburzeń snu, łaknienia i innych objawów somatycznych,
 • zaburzeń pamięci, koncentracji uwagi,

Korzyści:

 • poszerzenie samoświadomości,
 • zwiększenie uważność i poprawa kontaktu z sobą i innymi ludźmi w relacjach,
 • nauczenie się nawiązywania relacji w sposób wzajemnie wspomagający,
 • efektywne zarządzanie własną energią życiową i indywidualnym potencjałem,
 • tworzenie możliwości przekraczania własnych ograniczeń,
 • uwrażliwienie i otwarcie się na różnorodne formy wyrażania siebie,
 • poszukiwanie nowych rozwiązań,

Liczebność grupy: 10-15 osób. W dziesięciomiesięcznym trybie grupa ma charakter zamknięty.

Przed pierwszym spotkaniem grupowym odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna z jedną z osób prowadzących grupę.
W celu umówienia tej rozmowy prosimy o kontakt z sekretariatem Instytutu tel. (42) 688 48 60 i pozostawienie swojego numeru telefonu, terapeutka oddzwoni.

Serdecznie zapraszamy.

Anna Stefaniak – psycholog, certyfikowana psychoterapeutka Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła  4,5 letnie specjalistyczne szkolenie z zakresu psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Zrealizowała program Całościowego Szkolenia z Terapii Ericksonowskiej – CURICULLUM. W swojej pracy integruje głównie podejście ericksonowskie  i systemowe. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, par, rodzin oraz grupy terapeutyczne.

Anna Adamiak-Tazbir – psycholog, psychoterapeuta, biolog. Zakończyła zajęcia na 4,5 letni Kurs Psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową, par i rodzin. Udziela porad, konsultacji oraz prowadzi psychoterapię dla osób w sytuacjach kryzysowych, uzależnionych, pomoc osobom chorym onkologicznie.

PIE-s